Pobieranie, badanie i analiza gleby

Po co analiza gleby?

Podstawą racjonalnego nawożenia powinna być analiza gleby!

Analiza gleby pozwala określić, których składników mineralnych brakuje w danej glebie, a które znajdują się w nadmiarze.


Kontakt

Adres

Łabędzia 11

87-125 Osiek n/Wisłą

e - mail
Telefon