Pobór i rejestracja

Precyzyjny pobór gleby z głębokości 30 cm + rejestracja współrzędnych poboru/nakłucia

Laboratorium

Dostarczenie prób do laboratorium oraz
przetworzenie i przygotowanie danych z analizy laboratoryjnej

Operat

Wykonanie operatu z mapami zasobności gleby